Tekstschrijver | Rotterdam
Tekst

Omgevingsvisie Rotterdam

Rotterdam verandert. De stad van vandaag ziet er morgen weer anders uit. Rotterdam staat voor grote en ingrijpende opgaven. Dat vraagt om een nieuwe visie op de fysieke leefomgeving, helemaal omdat de laatste stadsvisie alweer uit 2007 is. Tegelijkertijd verplicht de Omgevingswet, een grote landelijke wetswijziging die – naar verwachting – in 2023 wordt ingevoerd, elke gemeente om een omgevingsvisie te maken. Rotterdam grijpt deze kans met beide handen aan om, samen met de stad, een nieuwe koers voor Rotterdam te bepalen. 

In december 2021 is de Rotterdamse omgevingsvisie ‘De Veranderstad, werken aan een wereldstad voor iedereen’ vastgesteld voor de gemeenteraad. Ik zat in het schrijfteam van de visie.

Een beetje meer uitleg: we willen meer op een grondgebied dat niet groter wordt. Daarnaast komen er verschillende nieuwe opgaven op de stad af, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie.  Als we dit allemaal een goede plek willen geven op een manier die de stad sterker maakt, vraagt dat om een visie. Een visie die al deze ruimtelijke ontwikkelingen in gezamenlijkheid bekijkt en richting bepaalt. Een visie die keuzes maakt over wat we wel maar ook wat we niet willen. Een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Rotterdam op de (middel)lange termijn.

De omgevingsvisie gaat over de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving is dat wat je ziet, ruikt, en aan kunt raken. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, straten, wegen, parken, lucht, pleinen, sloten, rivieren, bossen en de grond.