Tekstschrijver | Rotterdam
Tekst

Omgevingswet: Ruimte voor Rotterdam

De Omgevingswet is een Nederlandse wet die – waarschijnlijk – januari 2023 in werking treedt. De Omgevingswet gaat over de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving is alles wat we nodig hebben om hier te leven, wonen, werken, studeren, recreëren zoals water, lucht, bodem, natuur, wegen, energie en gebouwen.

Op dit moment zijn er heel veel aparte wetten en regels die over onze fysieke leefomgeving gaan. Als de nieuwe wet er is, zijn al die andere wetten en regels één samenhangende wet geworden.

Sinds september 2019 schrijf ik over de Omgevingswet voor Ruimte voor Rotterdam, een intern platform van de gemeente Rotterdam. Ik interview medewerkers van de gemeente over hun werk, wat er gaat veranderen, hoe ze dat aanpakken, waar ze tegenaanlopen, wat ze leren en wat zij van de nieuwe wet vinden. Omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsprogramma’s, kerninstrumenten, gebiedsontwikkelingen, beleid, integraal en integrerend werken, botsende belangen en het DSO: het komt allemaal aan bod. Best ingewikkelde materie, maar super leerzaam!

Een paar artikelen zijn doorgeplaatst op de site van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG):

Interview met Cor Kappers, testspecialist en oefencoördinator
Interview met Rob van der Meijden, projectleider ICT