Tekstschrijver | Rotterdam

Omgevingswet

Tekst

Omgevingsvisie Rotterdam

De omgevingsvisie is een plan voor de fysieke leefomgeving en beschrijft hoe de stad er in de toekomst uit gaat zien. De Omgevingswet verplicht iedere gemeente om een omgevingsvisie te maken.