Journalist | Tekstschrijver | Redacteur | Rotterdam
Tekst

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

Het Veiligheidshuis is de plek waar gemeenten, justitiële partners en zorgpartners samenwerken. De partners focussen zich op personen en gezinnen die zich schuldig maken aan strafbare feiten, geweld of overlast veroorzaken, voor maatschappelijke onrust zorgen en/of de (openbare orde en) veiligheid aantasten. Het gaat vaak om mensen die te maken hebben met meervoudige en complexe problematiek zoals een verslaving, geldproblemen en slechte of geen huisvesting.

Het Veiligheidshuis zorgt voor één plan waarin de inzet op dwang, drang en zorg wordt afgestemd. Zo kan herhaling van criminaliteit, overlast en maatschappelijke uitval zoveel mogelijk worden voorkomen.

In opdracht van communicatiebureau HollandSpoor schreef ik voor het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid de digitale nieuwsbrief over onder andere de Meerjarenagenda, de Beschermingstafel en een toekomstbestendig Veiligheidshuis.